OPTA-TECH

Opta-Tech to wiodący producent i dostawca wyposażenia i sprzętu do laboratoriów. Główna oferta to mikroskopy, a także oprogramowanie analityczno-pomiarowe, kamery cyfrowe, moduły przeznaczone do automatyzacji mikroskopów, a także mikromanipulatory, stoliki grzewcze, skanery preparatów. Firma zapewnia precyzję, niezawodność i pełną opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną dla dostarczonego sprzętu laboratoryjnego. Opta-Tech posiada certyfikat ISO:9001, jej produkty są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz uzyskały wiele nagród branżowych.

W swojej ofercie posiadamy:

KAMERY I OPROGRAMOWANIE 
Do wykonywania zdjęć spod mikroskopu oraz zestawy specjalistycznego oprogramowania pomiarowo-analitycznego dedykowanego różnym grupom odbiorców. W ofercie posiadamy zarówno specjalistyczne kamery do fluorescencji jak również modele przeznaczone do dokumentowania rutynowych obserwacji. Zestawy mogą być montowane niemal na wszystkich typach mikroskopów optycznych różnych producentów. Nasze kamery budowane są w oparciu o najnowsze dostępne przetworniki największych światowych producentów i oferują wysoką jakość obrazu i płynny podgląd.

AUTOMATYZACJA MIKROSKOPU
Moduły do automatycznego ustawiania ostrości, zautomatyzowane stoliki i uchwyty obiektywów pozwalające na budowę indywidualnie dopasowanego urządzenia do aplikacji przemysłowych lub nowych typów badań.

ANALIZA POWIERZCHNI 3D
Rozwiązania do obserwacji, wizualizacji 3D i oceny jakości powierzchni, chropowatości na podstawie obrazu mikroskopowego. Oferujemy gotowe systemy wraz z pakietami oprogramowania dedykowane do zastosowań w przemyśle i badaniach biologicznych.

STOLIKI GRZEWCZE
Kompletne systemy do wysokotemperaturowej analizy próbek pod mikroskopem z wykorzystaniem stolików grzewczych największych światowych producentów.

MIKROMANIPULATORY
Wspomagające wykonywanie precyzyjnych zabiegów na próbkach obserwowanych pod mikroskopem. Stosowane głównie w medycynie i badaniach biologicznych.

MODUŁY KONFOKALNE I MIKROSKOPY HOLOGRAFICZNE
Stosowane w naukach biologicznych, medycynie i przemyśle farmaceutycznym

SKANERY PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH
Znajdują zastosowanie w badaniach klinicznych, dydaktyce i badaniach naukowych, systemach konsultacji lekarskich wykonywanych na odległość.