Produkty

W swojej ofercie posiadamy:

MIKROSKOPY

Szeroka gama produktów przeznaczona zarówno dla klientów sektora medycznego i również przemysłu i laboratoriów kontroli jakości. Nasze mikroskopy są pewną i dobrą jakościowo alternatywą dla produktów innych uznanych marek producentów mikroskopów.

SKANERY PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH

Znajdują zastosowanie w badaniach klinicznych, dydaktyce i badaniach naukowych, systemach konsultacji lekarskich wykonywanych na odległość.

OPROGRAMOWANIE LMS/LIMS

Sprawdzony i przygotowany system kompletnego zarządzania i monitorowania pracy w zakładzie patomorfologii. System umożliwia pełne rejestrowanie przebiegu pracy z materiałem skierowanym do badania od momentu jego przyjęcia do wydania wyniku oraz generowanie zestawień statystycznych. Możliwość integracji z systemami szpitalnymi HIS pozwala na implementację proponowanego przez nas rozwiązania w jednostkach szpitalnych.

ZARZĄDZNIE CYFROWYMI PREPARATAMI

Oprogramowanie do organizacji, zarządzania, grupowania i udostępniania wirtualnych zeskanowanych preparatów. Budowanie atlasów, telekonsultacje, dydaktyka realizowana w oparciu o cyfrowe obrazy preparatów mikroskopowych to tylko niektóre z możliwych zastosowań oferowanych przez nas systemów.

KAMERY I OPROGRAMOWANIE

Do wykonywania zdjęć spod mikroskopu oraz zestawy specjalistycznego oprogramowania pomiarowo-analitycznego dedykowanego różnym grupom odbiorców. W ofercie posiadamy zarówno specjalistyczne kamery do fluorescencji jak również modele przeznaczone do dokumentowania rutynowych obserwacji. Zestawy mogą być montowane niemal na wszystkich typach mikroskopów optycznych różnych producentów. Nasze kamery budowane są w oparciu o najnowsze dostępne przetworniki największych światowych producentów i oferują wysoką jakość obrazu i płynny podgląd.

AUTOMATYZACJA MIKROSKOPU

Moduły do automatycznego ustawiania ostrości, zautomatyzowane stoliki i uchwyty obiektywów pozwalające na budowę indywidualnie dopasowanego urządzenia do aplikacji przemysłowych lub nowych typów badań.

MODUŁY KONFOKALNE I MIKROSKOPY

Stosowane w naukach biologicznych, medycynie i przemyśle farmaceutycznym. Dystrybuowane przez nas systemy pozwalają na szybkie uzyskiwanie obrazu konfokalnego i jego późniejszą analizę i budowanie obrazów 3D preparatów.

ANALIZA POWIERZCHNI 3D

Rozwiązania do obserwacji, wizualizacji 3D i oceny jakości powierzchni, chropowatości na podstawie obrazu mikroskopowego. Oferujemy gotowe systemy wraz z pakietami oprogramowania dedykowane do zastosowań w przemyśle, kontroli jakości.

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA SEM

Nastołowe systemy SEM są dobrą alternatywą dla dużej liczby obserwacji prowadzonych na dużych systemach SEM. Łatwość obsługi, szybkość obrazowania z zachowaniem dużej rozdzielczości obrazowania, detektory SE i BSE są wyróżnikami naszego systemu.

STOLIKI GRZEWCZE

Kompletne systemy do wysokotemperaturowej analizy próbek pod mikroskopem z wykorzystaniem stolików grzewczych największych światowych producentów.

MIKROMANIPULATORY

Wspomagające wykonywanie precyzyjnych zabiegów na próbkach obserwowanych pod mikroskopem. Stosowane głównie w medycynie i badaniach biologicznych.

BADANIA MOLEKULARNE I MIKROBIOLOGIA

Zautomatyzowane systemy liczenia kolonii bakterii, urządzenia PCR i zestawy do badań molekularnych to również część naszej oferty.

KOKTAJLE BARWIEŃ IHC / MULTIPLEX

Wyselekcjonowane koktajle do barwień IHC pozwalają na uwidocznienie kilku przeciwciał na tym samym skrawku. Ułatwiają tym samym diagnozę i pozwalają na oszczędzenie badanej tkanki.