FINALIST (LIMS)

 

LMS - Patomorfologia

System Informatyczny s┼éu┼╝─ůcy do monitorowania, rejestracji, raportowania i kontroli pracy Zak┼éadów Patomorfologii od momentu przyj─Öcia materia┼éu a┼╝ po wynik badania.

Cechy LMS Pathology:

 • Mo┼╝liwo┼Ť─ç integracji z systemem szpitalnym HIS
 • Zapewnia pe┼éne dostosowanie do wymogów pracy laboratorium histopatologicznego
 • Wysoka konfigurowalno┼Ť─ç
 • Pe┼éne dopasowanie do wymogów pracy zak┼éadu
 • Produkt rozwijany od 20 lat

 

 

 lms 1

 

 

10 dysekcja

Oprogramowanie to dzi─Öki wykorzystaniu drukarek etykiet i ich czytników pozwala zrezygnowa─ç z r─Öcznego opisywania szkie┼éek i ich odczytywania, zmniejszaj─ůc mo┼╝liwo┼Ť─ç pope┼énienia b┼é─Ödu i czas potrzebny na identyfikacj─Ö preparatu.

Dzi─Öki przechowywaniu wszystkich informacji o konkretnym przypadku klinicznym w jednym miejscu, lekarz Patomorfolog mo┼╝e szybciej wyda─ç diagnoz─Ö, opieraj─ůc si─Ö na ca┼éej historii medycznej pacjenta.

Oprogramowanie, ze wzgl─Ödu na otwarty charakter, mo┼╝e by─ç integrowane z ró┼╝nymi rodzajami urz─ůdze┼ä ju┼╝ pracuj─ůcych w zak┼éadzie. W ramach rozbudowanego systemu mo┼╝liwe jest integrowanie z systemem zarówno skanera preparatów mikroskopowych jak równie┼╝ standardowych kamer mikroskopowych.

Oprogramowanie LMS Pathology zosta┼éo zaprojektowane wraz z technikami laboratoryjnymi, dzi─Öki temu jego kluczow─ů zalet─ů jest ca┼ékowita zgodno┼Ť─ç ze sposobem pracy zak┼éadu patomorfologii, intuicyjno┼Ť─ç obs┼éugi oraz bezpiecze┼ästwo.

LMP Pathology umo┼╝liwia zbieranie cyfrowej dokumentacji pacjenta oraz etapów pracy zak┼éadu: przyj─Öcie preparatu, rejestracja, dysekcja, zatapianie w parafinie, ci─Öcie mikrotomem, barwienie, ocena lekarza (wyniki badania i raport).

LIMS (Laboratory Information Management System)

Najwa┼╝niejsze cechy:

 • Zintegrowany z cyklem produkcji preparatów
 • Zdolno┼Ť─ç wspó┼épracowania z szerokim zakresem sprz─Ötu laboratoryjnego (np. automatyczn─ů barwiark─ů, drukark─ů do kaset, drukark─ů etykiet i szkie┼éek, skanerem preparatów).
 • Komunikacja z ró┼╝nymi systemami wspomagaj─ůcymi, np. rozpoznawanie mowy.
 • Zintegrowane zarz─ůdzanie dokumentami.
 • Zintegrowane zarz─ůdzanie obrazami.
 • Gotowy do obs┼éugi cyfrowych preparatów.
 • Zautomatyzowane funkcje rozliczeniowe.
 • Zautomatyzowane wysy┼éanie wyników po zatwierdzeniu przez patologa.
 • Zintegrowana rejestracja materia┼éów wysy┼éanych i/lub otrzymywanych do/od innych laboratoriów.
 • Obs┼éuga konsultacji, telekonsultacji
 • Rozbudowany system dzia┼éania.
 • Wieloj─Özyczny (j─Özyk wybierany jest dla ka┼╝dego z u┼╝ytkowników).
 • Kody kreskowe – du┼╝y krok w kierunku zapobiegania pomy┼ékom w znakowaniu praparatów.
 • Poprawa jako┼Ťc pracy zak┼éadu i standaryzacji
 • Poprawa efektywno┼Ťci.
 • Wsparcie dla raportów synoptycznych

2 wychodza

1

Poni┼╝sze wymagania s─ů istotne w ca┼éym procesie rozwoju systemu:

 • ┼üatwy w u┼╝yciu.
 • Jedna aplikacja na ka┼╝dej ze stacji roboczych.
 • Prosty interfejs u┼╝ytkownika.
 • Maksymalizacja prezentacji graficznej.
 • Wysokie wsparcie dla specyfiki pracy zak┼éadu.
 • Obs┼éuga licznych wyj─ůtków w precesie przygotowanie preparatów.
 • Intuicyjna obs┼éuga -  szybki czas wdro┼╝enia.
 • Ograniczona konieczno┼Ť─ç r─Öcznego wprowadzania danych.
 • Minimalna liczba potrzebnych operacji niezb─Ödnych dla uruchomienia programu.
 • Dane wej┼Ťciowe wprowadzane za pomoc─ů predefiniowanych list/s┼éowników.
 • Zastosowanie kodów kreskowych podnosi szybko┼Ť─ç obs┼éugii.
 • Ustawienia globalne u┼éatwiaj─ů administracj─Ö.
 • Centralne przechowywanie programów.
 • Automatyczne rejestrowanie i przetwarzanie b┼é─Ödów.
 • Wysoka wydajno┼Ť─ç oprogramowania.
 • Wbudowany system zabezpiecze┼ä przed najcz─Östszymi pomy┼ékami.
 • Niskie wymagania sprz─Ötowe.

 

Pliki do pobrania

Produkty polecane