kontakt

Raporty synoptyczne

Raporty synoptyczne

LOGICNETS to bezpieczna platforma tworzenia raportów synoptycznych i wspomagania decyzji oparta na przeglądarce. Pozwala w łatwy sposób na standaryzację przygotowywania raportów z prowadzonych badań. Aplikacja LOGICNETS wspiera istniejący workflow zakładu i może być bezpiecznie zintegrowana z innymi systemami szpitalnymi (LIMS, HIS). Może również pracować samodzielnie jako system generowania zestandaryzowanych raportów synoptycznych.

Projektowanie

LOGICNETS zapewnia interaktywny moduł projektowania, który pozwala użytkownikom łatwo przygotować szablon raportów odzwierciedlający procesy kliniczne, wytyczne, zalecenia i algorytmy postępowania. Następnie system automatycznie konwertuje przygotowaną zawartość do aplikacji opartej na przeglądarce dostępnej dla lekarzy, personelu w całej sieci. Znajomość programowania nie jest konieczna aby samodzielnie przygotować, dodawać lub modyfikować szablony raportów.

Inteligentna diagnostyka

LOGICNETS umożliwia zakładom patomorfologii tworzenie wysoce zorganizowanych i zautomatyzowanych protokołów raportów synoptycznych odzwierciedlających aktualne rekomendacje i wytyczne. System może automatycznie wyświetlać sekwencje pytań i powiązane z nimi kontekstowo informacje, aby pomóc użytkownikom zachować standard opisów i zapewnić prawidłowy wynik. Gotowe, wypełnione raporty mogą być następnie automatycznie odsyłane do systemu szpitalnego HIS.

Pliki do pobrania