kontakt

Live Micro

Zdalna ocena preparatów mikroskopowych

• Możliwość oglądania na żywo preparatów mrożeniowych bez konieczności ich uprzedniego skanowania
Zdalna (na żywo) ocena preparatów między szpitalami
Obiektywy: 2x, 4x, 10x, 20x, 40x
Zdalne (na żywo) sterowanie systemem przez lekarza patomorfologa (ruch preparatu, powiększenie, adnotacje)
• Przechwytywanie zdjęć i wykonywania pomiarów na obrazie
• Możliwość integracji z systemem laboratoryjnym LIMS

Właściwa diagnoza od właściwego eksperta we właściwym czasie, niezależnie od lokalizacji.

Badania śródoperacyjne, preparaty cytologiczne, biopsje cienkoigłowe i inne krytyczne pod względem czasu oceny próbek badania mogą być oceniane zdalnie w czasie rzeczywistym. To lekarz zdalnie może przejąć kontrolę nad systemem i wyszukać intersujące go na preparacie szczegóły przesuwając się po powierzchni preparatu i kontrolując ostrość na różnych płaszczyznach jak w klasycznym mikroskopie.

Rozwiązanie do live microscopy poprawia efektywność i zmniejsza koszty praktyki dzięki udostępnieniu preparatu do oceny na żywo lekarzowi znajdującemu się w innej lokalizacji.

Pliki do pobrania