kontakt

Fundusze Europejskie

REALIZOWANE PROJEKTY:

Tytuł projektu: Umiędzynarodowienie marki OPTA-TECH

Cel projektu:

– Wzrost eksportu wyrobów i systemów opartych o usługi OPTA-TECH

– Internacjonalizacja marki OPTA-TECH poprzez promocje produktów i rozwiązań firmy w czasie targów i misji gospodarczych.

– Promocja marki oraz pozyskanie nowych partnerów handlowych – autoryzowanych dystrybutorów marki OPTA-TECH na

rynkach lokalnych i wśród potencjalnych kontrahentów odwiedzających targi

– Poprzez misje penetracja rynków lokalnych – edukacja medyczna i histopatologia (programy walki z rakiem)

Okres realizacji projektu <od> 01/04/2017

Okres realizacji projektu <do> 31/12/2019

Całkowity koszt realizacji projektu: 568 279,50 zł

Całkowita wysokość dofinansowania projektu: 395 536,00 zł co stanowi 80% kwoty kosztów kwalifikowanych

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go T o Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

mapadotacji

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA GADŻETY REKLAMOWE Z NADRUKIEM:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na gadżety reklamowe z nadrukiem. Specyfikacja oraz formularz oferty do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem

Data ogłoszenia: 12.01.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BROSZURY REKLAMOWE:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na gadżety reklamowe z nadrukiem. Specyfikacja oraz formularz oferty do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem

Data ogłoszenia: 26.01.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA FILMY REKLAMOWE:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na gadżety reklamowe z nadrukiem. Specyfikacja oraz formularz oferty do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem

Data ogłoszenia: 26.01.2018