kontakt

Analiza – VisioPharm

ONCOTOPIX

ONCOTOPIX uwydatnia potencjał patologii cyfrowej w diagnostyce raka, badań i rozwoju leków przy użyciu technik ilościowej patologii cyfrowej. Poprawia wydajność i jakość generowanych slajdów oraz zapewnia wysoką jakość wyników w krótkim czasie.

DISCOVERY

ONCOtopix Discovery oferuje kompleksowe rozwiązanie dla badań nad nowotworami. Zapewnia on analizę preparatów z biomarkerami niezbędnymi do opracowania leków przeciwnowotworowych.

 • Kompleksowe rozwiązanie z bazą preparatów stworzone na potrzeby całościowego obrazowania slajdów.
 • Zapewnia powtarzalność wyników dzięki opatentowanemu, zautomatyzowanemu  i znormalizowanemu rozwiązaniu do wykrywania komórek nowotworowych Visiopharm.
 • Oferuje analizę IHC z użyciem standardowych metod analizy jądra, cytoplazmy i membrany.
 • Może pracować bez nadzoru, przeszukiwać bazę danych, automatycznie wpisywać wyniki i określać regiony i struktury komórkowe. Wyniki są połączone jednocześnie z pozycjami rdzeni, co pozwala na wyświetlenie wyniku bezpośrednio na preparacie.
 • Zaawansowane narzędzia pozwalają na obliczenie i wykreślenie statystyk próbek.
 • ONCOtopix Discovery umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów obliczeniowych serwera lub stacji roboczej, a co za tym idzie, daje możliwość grupowania wielu slajdów równolegle.

VIRTUAL DOUBLE STAINING | VDS

VDS jest nową metodą pozwalającą na automatyczne i powtarzalne oddzielanie nowotworu od zdrowych tkanek w mikromacierzach tkankowych.
Odczyt i interpretacja wyników biomarkerów przez patologów często opatrzone są błędem. VDS wykazuje znaczną poprawę zarówno powtarzalności, jak i dokładności oceny biomarkerów.
Zapewnia solidne i weryfikowalne metody oddzielenia guza.

VDS wykorzystuje technologię TISSUEalign™ w celu dostosowania markerów nowotworowych do ich analizy. Zapewnia to sprawdzalną, automatyczną identyfikację komórek nowotworowych.
VDS został dokładnie sprawdzony w praktycznych warunkach klinicznych, w dużych laboratoriach patologii w całej Europie.
Opracowany i zatwierdzony we współpracy z NordiQC – niezależną organizacją naukową zajmującą się promowaniem immunohistochemii wysokiej jakości.

Zalety Virtual Double Staining:

1. W pełni zautomatyzowana analiza guza:

 • Nie traci się czasu na ręczne wytaczanie obszarów nowotworowych
 • VDS wykonywane jest przez techników laboratoryjnych
 • Patolog ma możliwość potwierdzania i edytowania wyników
 • Może być zintegrowany z systemem LIS

2. Poprawa jakości danych

 • Obiektywna, weryfikowalna detekcja guza
 • Nie uwzględnia proliferacji limfocytów

3. Workflow, które płynne dostosowuje się do procedur operacyjnych panujących w laboratorium.

TMAworkflow

TMAworkflow pozwala na szybkie, łatwe i efektywne obrazowanie jednego lub większej liczby biomarkerów w setkach próbek.
Prosty kreator pozwala krok po kroku przystosować TMA do własnych potrzeb.

 • TMAworkflow przegląda rdzenie bloków slajdów i dopasowuje je do dawcy za pomocą identyfikatora.
 • Serie bloków, wybrane z bazy danych, barwione są przez różne biomarkery. Tworzona jest lista ze wszystkimi slajdami, zapewniając czytelny przegląd całego badania, a w szczególności preparatów i biomarkerów, które wymagają analizy.
 • Możliwe jest automatyczne wykrywanie nowotworów.
 • Całe badanie może być wykonane seryjnie bez nadzoru. Wszystkie wyniki mogą być przeglądane, wyświetlane i zatwierdzane zanim zostaną zapisane w bazie danych, gdzie zostaną połączone z rdzeniem, zapewniając pełną integralność danych. Wyniki są połączone jednocześnie z pozycjami rdzeni, co pozwala na wyświetlenie wyniku bezpośrednio na preparacie.

ONCOtopix Dx

ONCOtopix Dx uwalnia potencjał cyfrowej patologii w diagnostyce raka, badań i rozwoju leków dzięki zastosowaniu ilościowej patologii cyfrowej. Poprawia wydajność i jakość poprzez generowanie zweryfikowanych, powtarzalnych i wysokiej jakości wyników analitycznych w krótszym czasie.

 • Wyniki wysyłane są do systemu LIS, który umożliwia przedstawiane ich patologom.
 • Zwiększa dokładność i powtarzalność wyników.
 • ONCOtopix Dx integruje się z istniejącym systemem AP-LIS danego laboratorium – dając dostęp do preparatów patologom i technikom.
 • Wszystkie slajdy danego pacjenta są z nim  automatycznie synchronizowane, gotowe do równoczesnego oglądania oraz prezentowania oceny patologa. Wyniki analizy przedstawiane są jako nakładki na zdjęcia.

Media