kontakt

Mikroskopy Fluorescencyjne

Dzięki zastosowaniu fluorescencji jako techniki obrazowania można było stworzyć niezwykle przydatne narzędzia przy pracy badaczy, umożliwiające np. na obserwację subskładników komórkowych.