kontakt

Dozowanie Formaliny

TISSUE FILLING EASY
mobilny system bezpiecznego napełniania pojemników do transportu materiału tkankowego formaliną na bloku operacyjnym

  • całkowita eliminacja narażenia na kontakt Użytkownika z kancerogenną formaliną
  • bezkontaktowa obsługa urządzenia
  • pojemniki dedykowane o pojemnościach: 500 ml; 1000 ml; 3000 ml; 5000 ml
  • wbudowana automatyczna waga umożliwiająca właściwe utrwalenie materiału tkankowego odpowiednią ilością formaliny
  • utrwalanie materiału tkankowego zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patomorfologów – właściwy stosunek masy tkanki do objętości formaliny
  • możliwość integracji systemu z LIS na bloku operacyjnym
  • możliwość tworzenia kont użytkowników
  • pełna kontrola nad badanym i utrwalanym materiałem tkankowych
  • generowanie nadruku z informacją o godzinie i dacie zalania materiału tkankowego formaliną
  • deklaracja CE/IVD