kontakt

Clemex PSFilters

Pomiar zanieczyszczenia cząstek ma ogromne znaczenie w przemyśle wytwórczym i farmaceutycznych. Szkody spowodowane przez te cząstki mogą często mieć szkodliwe skutki dla maszyn lub farmaceutyki. Dlatego Clemex PSFilter jest specjalnie przystosowany do analizy zanieczyszczenia w różnych miejscach. Przez cząstki zebrane na filtrze membranowym, płytkach itp. Clemex PSFilter umożliwia automatyczne skanowanie próbki i wykrywa wszystkie interesujące cząstki w jednej operacji. Każde zeskanowane pole filtra jest analizowane, cząsteczki są mierzone i sortowane na podstawie ich wielkości, morfologii i koloru. Dane do raportu stanowiącego wynik badania są aktualizowane na bieżąco.

Szybkie, powtarzalne wyniki i wystandaryzowane raporty

Urządzenie przetwarza dużą liczbę obrazów, klasyfikuje cząstki i generuje raport  w ciągu zaledwie kilku minut. Te dokładne wyniki pomiarów mogą być wykorzystane dla celów dokumentacji i prezentacji.

 

Zgodność z międzynarodowymi standardami

Cząstki w płynie hydraulicznym i oleju.

Możliwość oceny poziomu czystości cieczy według normy ISO 4406/4407 w układach hydraulicznych i smarowania.

Clemex PSFilter pozwala na analizy w oparciu o międzynarodowye standardu takie jak IEST-STD-CC1246D, ISO 16232, ISO 4406-4407 lub USP 788. Oferuje on również możliwość dostosowywania jego właściwości tak, że możliwe uwzględnienie w analizie lokalny standardów użytkownika systemu.

Typy analiz:

  • mikrocząstki lub mikroorganizmy, przesączone przez płyn
  • filtry z pomieszczeń typu „cleanroom”
  • określenie obecności niepożądanych cząstek i zarodniki grzybów w środowisku
  • Gel-Paks stosowane w przemyśle lotniczym

Media