kontakt

LIMS – patomorfologia

LMS – Patomorfologia

System Informatyczny służący do monitorowania, rejestracji, raportowania i kontroli pracy Zakładów Patomorfologii od momentu przyjęcia materiału aż po wynik badania.

Cechy LMS Pathology:

 • Możliwość integracji z systemem szpitalnym HIS
 • Zapewnia pełne dostosowanie do wymogów pracy laboratorium histopatologicznego
 • Wysoka konfigurowalność
 • Pełne dopasowanie do wymogów pracy zakładu
 • Produkt rozwijany od 20 lat

Oprogramowanie to dzięki wykorzystaniu drukarek etykiet i ich czytników pozwala zrezygnować z ręcznego opisywania szkiełek i ich odczytywania, zmniejszając możliwość popełnienia błędu i czas potrzebny na identyfikację preparatu.

Dzięki przechowywaniu wszystkich informacji o konkretnym przypadku klinicznym w jednym miejscu, lekarz Patomorfolog może szybciej wydać diagnozę, opierając się na całej historii medycznej pacjenta.

Oprogramowanie, ze względu na otwarty charakter, może być integrowane z różnymi rodzajami urządzeń już pracujących w zakładzie. W ramach rozbudowanego systemu możliwe jest integrowanie z systemem zarówno skanera preparatów mikroskopowych jak również standardowych kamer mikroskopowych.

Oprogramowanie LMS Pathology zostało zaprojektowane wraz z technikami laboratoryjnymi, dzięki temu jego kluczową zaletą jest całkowita zgodność ze sposobem pracy zakładu patomorfologii, intuicyjność obsługi oraz bezpieczeństwo.

LMP Pathology umożliwia zbieranie cyfrowej dokumentacji pacjenta oraz etapów pracy zakładu: przyjęcie preparatu, rejestracja, dysekcja, zatapianie w parafinie, cięcie mikrotomem, barwienie, ocena lekarza (wyniki badania i raport).

LIMS (Laboratory Information Management System)

Najważniejsze cechy:

 • Zintegrowany z cyklem produkcji preparatów
 • Zdolność współpracowania z szerokim zakresem sprzętu laboratoryjnego (np. automatyczną barwiarką, drukarką do kaset, drukarką etykiet i szkiełek, skanerem preparatów).
 • Komunikacja z różnymi systemami wspomagającymi, np. rozpoznawanie mowy.
 • Zintegrowane zarządzanie dokumentami.
 • Zintegrowane zarządzanie obrazami.
 • Gotowy do obsługi cyfrowych preparatów.
 • Zautomatyzowane funkcje rozliczeniowe.
 • Zautomatyzowane wysyłanie wyników po zatwierdzeniu przez patologa.
 • Zintegrowana rejestracja materiałów wysyłanych i/lub otrzymywanych do/od innych laboratoriów.
 • Obsługa konsultacji, telekonsultacji
 • Rozbudowany system działania.
 • Wielojęzyczny (język wybierany jest dla każdego z użytkowników).
 • Kody kreskowe – duży krok w kierunku zapobiegania pomyłkom w znakowaniu praparatów.
 • Poprawa jakośc pracy zakładu i standaryzacji
 • Poprawa efektywności.
 • Wsparcie dla raportów synoptycznych

Poniższe wymagania są istotne w całym procesie rozwoju systemu:

 • Łatwy w użyciu.
 • Jedna aplikacja na każdej ze stacji roboczych.
 • Prosty interfejs użytkownika.
 • Maksymalizacja prezentacji graficznej.
 • Wysokie wsparcie dla specyfiki pracy zakładu.
 • Obsługa licznych wyjątków w precesie przygotowanie preparatów.
 • Intuicyjna obsługa –  szybki czas wdrożenia.
 • Ograniczona konieczność ręcznego wprowadzania danych.
 • Minimalna liczba potrzebnych operacji niezbędnych dla uruchomienia programu.
 • Dane wejściowe wprowadzane za pomocą predefiniowanych list/słowników.
 • Zastosowanie kodów kreskowych podnosi szybkość obsługii.
 • Ustawienia globalne ułatwiają administrację.
 • Centralne przechowywanie programów.
 • Automatyczne rejestrowanie i przetwarzanie błędów.
 • Wysoka wydajność oprogramowania.
 • Wbudowany system zabezpieczeń przed najczęstszymi pomyłkami.
 • Niskie wymagania sprzętowe.

Pliki do pobrania