kontakt

LIMS – patomorfologia

LMS – Patomorfologia

System Informatyczny służący do monitorowania, rejestracji, raportowania i kontroli pracy Zakładów Patomorfologii od momentu przyjęcia materiału aż po wynik badania.

 • kompleksowe wsparcie wszystkich rodzajów badań,
 • skuteczne, synergiczne połączenie różnych rozwiązań technologicznych (inteligentne formularze, automatyczna transkrypcja mowy, syntetyczna prezentacja, bazy wiedzy, podpis elektroniczny),
 • zintegrowany system automatycznej identyfikacji, śledzenia i kontroli obiegu materiału, (bloczki i preparaty),
 • inteligentne stacje diagnostyczne do badań śródoperacyjnych, umożliwiające dokumentowanie procesu oraz zdalną pracę lekarza Patomorfologa,
 • elastyczne dostosowanie do organizacji zarówno małych, niezautomatyzowanych, jak i największych zakładów z pełną automatyzacją,
 • automatyczne tworzenie wystandaryzowanej dokumentacji patomorfologicznej (w tym protokoły synoptyczne),
 • automatyczne zarządzanie wynikami, zapewniające wysoką jakość obsługi zleceniodawców
  • znaczące skrócenie czasu uzyskania wyniku
  • zwiększenie jakości (dokładność, kompletność, jednoznaczność) diagnozy
  • szeroki zakres integracji z urządzeniami laboratoryjnymi i zewnętrznymi systemami informatycznymi
  • intuicyjna obsługa, zwiększenie wygody i usprawnienie pracy Patomorfologów i Klinicystów.

Pomagamy w wyborze optymalnego rozwiązania

| Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły oferty |